Kampania w mediach? Rozwiewamy Wasze obawy!

Dom mediowy PRO Media House zdiagnozował największe bariery związane z realizacją kampanii w mediach przez polskie firmy.

Z badania dotyczącego obaw związanych z realizacją kampanii w mediach, przeprowadzonego wśród 114 polskich firm w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r. wynika, że najsilniejszą barierą jest wysoki koszt działań reklamowych- w postaci przekonania, że “kampania w mediach jest za droga” lub obawy, że “mój budżet będzie za mały na tle działań konkurencji”.

Zestawienie odpowiedzi na pytanie “Proszę określić na skali od 1 do 5 siłę barier w Pana/Pani firmie związanych z realizacją pierwszej kampanii marketingowej w mediach”

Co ciekawe, przekonanie o tym, że kampania w mediach jest droga, najsilniejsze jest wśród firm, które w ogóle nie prowadzą kampanii oraz wśród tych, które prowadzą kampanie mediowe dłużej niż 2 lata.

“Można jednak przypuszczać, że o ile wśród tych pierwszych jest to bardziej stereotyp, o tyle te drugie swoje przekonanie opierają na doświadczeniach i porównaniu zrealizowanych wydatków mediowych z wynikami kampanii” – mówi Dominika Meinardi z domu mediowego PRO Media House, inicjatora badania i akcji “Moja pierwsza kampania mediowa”.

Najmniej pesymistycznie na koszty mediów patrzą firmy, które prowadzą kampania krócej niż 2 lata – być może pozytywnie nastawione przez fakt, że udało im się wygospodarować budżet na kampanię, a jednocześnie wciąż wyrabiają sobie opinię na temat efektywności tych wydatków.

Pozostałe bariery wymieniane przez respondentów w pytaniach otwartych można podzielić na budżetowe, mentalne, organizacyjne, merytoryczne, formalno-prawne, wynikające ze złych doświadczeń z wcześniejszych kampanii oraz związane ze specyfiką branży (np. ograniczenia w reklamie alkoholu czy prawo farmaceutyczne).

Do najczęściej wymienianych przez respondentów należą: niewystarczający budżet w porównaniu z wysokimi kosztami reklamy, brak oczekiwanych efektów zrealizowanych wcześniej działań, brak wiedzy i umiejętności technicznych, by samemu prowadzić kampanię lub rozliczać z niej agencję.

Do najczęściej wymienianych przeszkód leżących po stronie organizacji należą brak czasu na realizację kampanii w mediach oraz problemy z decyzyjnością zarządu (w tym brak wiary w skuteczność działań reklamowych czy brak gotowości do długofalowych zobowiązań.

– Wyniki tego badania są dla nas bardzo cenne, zwłaszcza, że ponad 35% respondentów to właściciele firm i członkowie zarządów. Ich obawy związane z realizacją kampanii w mediach są więc mniej lub bardziej świadomie przekazywane osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację tych działań. Świadczy o tym to, że wielu respondentów jako barierę wskazywało “szefa ze swoimi pomysłami” czy “szefa, który myśli, że wie o marketingu internetowym więcej niż ja”, co działa blokująco i jest postrzegane jako ważna bariera – mówi Dominika Meinardi. I deklaruje: “Badanie to dopiero początek. Dzięki niemu wiemy, nad jakimi obiekcjami należy pracować i w jakim kierunku edukować klientów, aby ich obawy związane z kampaniami w mediach były jak najmniejsze. Bo dobrze przemyślana i zrealizowana kampania zawsze przynosi pożądany efekt.” 

Badanie zostało zrealizowane w ramach akcji “Moja pierwsza kampania mediowa”, prowadzonej przez dom mediowy PRO Media House. Ankiety w okresie 6 kwietnia – 20 czerwca 2018 wypełniło 114 respondentów.

Szczegółowy raport z badania można pobrać na stronie:

https://www.pierwszakampania.pl/debiut-mediowy-narzedzia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *