Cholester – cholesterol na dobrym poziomie

Klient: Gardenpharm Sp. z o.o.

Kampania: Cholester – cholesterol na dobrym poziomie

Termin: czerwiec – grudzień 2014

Media: internet, outdoor, prasa, telewizja

Cel kampanii:

Wprowadzenie produktu na rynek, uświadomienie skali problemu wysokiego cholesterolu w Polsce

Efekt PRO+:

reklamy w prasie w większości wsparte artykułami kontekstowymi i notkami produktowymi; nośniki outdoorowe w bliskim sąsiedztwie miejsc zakupu (aptek)

Na zlecenie firmy Gardenpharm PRO Media House zrealizował kampanię wprowadzającą na rynek markę Cholester – suplement diety, który utrzymuje cholesterol na prawidłowym poziomie.
Głównym celem kampanii było zbudowanie świadomości marki Cholester wśród konsumentów oraz pokazanie skali problemu wysokiego cholesterolu w Polsce.

Kampania wykorzystywała telewizję, prasę i outdoor.

Spoty TV emitowane były w stacjach głównych i tematycznych.

Dobór tytułów prasowych uwzględniał zasięg i dopasowanie w grupie docelowej, a reklamy prasowe w przeważającej ilości były zamieszczone kontekstowo i wsparte produktowymi notkami PR.

Kampania outdoorowa była przeprowadzona w wybranych miastach województwa Śląskiego oraz w Krakowie. W kampanii został wykorzystany mix nośników outdoorowych, a przy wyborze ich lokalizacji pod uwagę wzięto m.in.: dobre położenie i widoczność nośnika, traffic (ruch kołowy, ruch pieszych) oraz bliskość aptek. W przypadku Śląska poszerzono listę miast o dodatkowe, żeby zapewnić jak najlepsze pokrycie tego regionu, biorąc także pod uwagę trakty komunikacyjne pomiędzy miastami na Śląsku.

Strategię i kreację kampanii przygotowała agencja reklamowa Demo Effective Launching, PRO Media House był odpowiedzialny za planowanie i zakup mediów.