CONVERSE: najbardziej kolorowa i spektakularna kampania PRO Media House 

Kampania CONVERSE “Po prostu dodaj kolor”, to jedna z najbardziej kolorowych kampanii outdorowych i internetowych, którą zrealizowaliśmy w ciągu 20 lat działalności domu mediowego PRO Media House.